Fabrika për prodhimin e ngjyrave, llaqeve dhe bazave

Ngjyra

Bitex mix system

Të gjitha produktet e Kompanisë BITEX që kanë Mix-System logo mund të pigmentohen në sistemin e pigmentimit  BITEX me saktësi maksimale në shumë nuanca.

Shiko më shumë

Të dhënat teknike

Ngjyrë asfallti e gatshme për aplikim me mbulueshmëri të shkëlqyeshme dhe shume e qëndrueshme.

  • Mbulueshmëri shumë e mirë
  • Kohë të shkurtë të tharjes
  • Shumë e qëndrueshme ndaj shtypjes
  • Rezistente ndaj fërkimit 

Nr. artikullit KG Shpenzimi
3004020 20 KG 1.5 – 2 m²/kg

Përdorimi:  BITEX - Strama është ngjyre rruge, dispersive e kualitetit shumë të lartë , difuzive, me qëndueshmëri shumë të lartë ndaj shtypjes dhe ndryshimeve klimatike. Është hidrofobe dhe e qëndrueshme ndaj fërkimit .

Koha e tharjes është e shkurtër .

Sipërfaqja: Duhet të jetë e thatë,shumë e pastër dhe e fortë (ndaj
tërheqjes dhe shtypjes).

Përpunimi: BITEX- Strama mund të aplikohet me brushe ose me rul. Para përdorimit të përzihet mirë . Nuk bën të aplikohet në temperature më të ulët se +5°C . Mjetet e punës duhet të pastrohen me ujë , menjëhere pas përdorimit.

Ruajtja: Në vend të ftohtë , por pa ngrica. 

Llojet e ngjyrave

Impressum

Bitex SH.P.K. bën prodhimin e ngjyrës disperzive, llaçit dhe bazave, e pajisur me teknologji moderne dhe laborator për analiza. Prodhimi udhëhiqet dhe kontrollohet nga Eksperti gjerman. Është shoqëri aksionare, pronësi e përbashkët kosovare-gjermane.  ©2015

BITEX sh.p.k.
Prishtinë/Kosovo
Vragoli 12000 Fushë Kosovë
Tel: +381 38 60 77 70

Fax:+381 38 60 77 80 

Bitex GmbH Deutschland
Bitex GmbH Odenwaldstrasse 7
63762 Großostheim
Phone:+49 6026-99 19 996
Fax: + 49 6026 - 99 19 995

Bashkohu

Bashkohuni me ne në rrjetet sociale dhe përfitoni nga risitë dhe ofertat tona  fantastike

Design by Tickmedia Creative Studio
Prishtina, Kosovo