Fabrika për prodhimin e ngjyrave, llaqeve dhe bazave

Ngjyra

Bitex mix system

Të gjitha produktet e Kompanisë BITEX që kanë Mix-System logo mund të pigmentohen në sistemin e pigmentimit  BITEX me saktësi maksimale në shumë nuanca.

Shiko më shumë

Të dhënat teknike

Ngjyrë për mure të jashtme, e kualitetit të lartë, mat.
Mund të pigmentohet me sistemin e pigmentimit BITEX. 

  • E qëndrueshme ndaj ndryshimeve klimatike
  • Mbulueshmëri shumë e mirë
  • E depërtueshme për avujt e ujit
  • E qëndrueshme ndaj bazave elastike
  • Me veti fungicide dhe algicide
  • E qëndrueshme ndaj rrezatimit UV
  • Mbrojtje kundër CO² dhe SO²

Nr. i artikullit Ngjyra Baza KG Shpenzimi
4001008A E bardhë A 8/20 Kg 4,5 m²/kg
4001008B E bardhë B 8/20 Kg 4,5 m²/kg
4001008C E bardhë C 8/20 Kg 4,5 m²/kg

Përdorimi: Bitex EGA Farbe është ngjyrë diperzive e kualitetit të lartë për mure të jashtme, e qëndrueshme ndaj ndryshimeve klimatike. Ajo është hidrofobe, e qëndrueshem ndaj rrezeve të diellit dhe ka aromë të lehtë

Sipërfaqja: duhet të jetë e terur, e pastër dhe e fortë. Sipërfaqet e ltyera me gëlqere duhet paraprakisht të lahen me ujë ose të pastrohen me brushë.

Sipërfaqet thithëse duhet të trajtohen me BITEX Tiefgrund.
P ërpunimi: BITEX-EGA Farbe mund të t’hollohet me ujë më së shumti me 10%. Para përdorimit duhet të përzihet mire.Mund të lyhet me brushë ose me cilindër

Nuk bën të aplikohet në temperatura më te ulëta se 5°C.
Mjetet e punës duhet të pastrohen me ujë menjëherë pas përdorimit.

Ruajtja: Në vend të ftohtë por pa ngrica.

Llojet e ngjyrave

Impressum

Bitex SH.P.K. bën prodhimin e ngjyrës disperzive, llaçit dhe bazave, e pajisur me teknologji moderne dhe laborator për analiza. Prodhimi udhëhiqet dhe kontrollohet nga Eksperti gjerman. Është shoqëri aksionare, pronësi e përbashkët kosovare-gjermane.  ©2015

BITEX sh.p.k.
Prishtinë/Kosovo
Vragoli 12000 Fushë Kosovë
Tel: +381 38 60 77 70

Fax:+381 38 60 77 80 

Bitex GmbH Deutschland
Bitex GmbH Odenwaldstrasse 7
63762 Großostheim
Phone:+49 6026-99 19 996
Fax: + 49 6026 - 99 19 995

Bashkohu

Bashkohuni me ne në rrjetet sociale dhe përfitoni nga risitë dhe ofertat tona  fantastike

Design by Tickmedia Creative Studio
Prishtina, Kosovo