Fabrika për prodhimin e ngjyrave, llaqeve dhe bazave

Foto galeria

Pamje nga objekti

Pamje nga prodhimi

Pamje nga laboratori

Pamje nga dyçani

Ngjyrat dhe llaqet moderne kërkojnë një përgatitje optimale të sipërfaqes me baza adekuate.

Me bazat e kompanisë Bitex, të përgatitura për nevojat tuaja speciale, mund të trajtohen sipërfaqet që do të lyhen me produkte të sigurta dhe të cilësisë së lartë.

Shiko më shumë

Impressum

Bitex SH.P.K. bën prodhimin e ngjyrës disperzive, llaçit dhe bazave, e pajisur me teknologji moderne dhe laborator për analiza. Prodhimi udhëhiqet dhe kontrollohet nga Eksperti gjerman. Është shoqëri aksionare, pronësi e përbashkët kosovare-gjermane.  ©2015

BITEX sh.p.k.
Prishtinë/Kosovo
Vragoli 12000 Fushë Kosovë
Tel: +381 38 60 77 70

Fax:+381 38 60 77 80 

Bitex GmbH Deutschland
Bitex GmbH Odenwaldstrasse 7
63762 Großostheim
Phone:+49 6026-99 19 996
Fax: + 49 6026 - 99 19 995

Bashkohu

Bashkohuni me ne në rrjetet sociale dhe përfitoni nga risitë dhe ofertat tona  fantastike

Design by Tickmedia Creative Studio
Prishtina, Kosovo