Fabrika për prodhimin e ngjyrave, llaqeve dhe bazave

Ngjyra

Bitex mix system

Të gjitha produktet e Kompanisë BITEX që kanë Mix-System logo mund të pigmentohen në sistemin e pigmentimit  BITEX me saktësi maksimale në shumë nuanca.

Shiko më shumë

Të dhënat teknike

Ngjyrë për mure të jashtme, mat.

  • E qëndrueshme ndaj ndryshimeve klimatike
  • Elastike
  • E depërtueshme për avujt e ujit 

Nr. i artikullit Ngjyra KG Shpenzimi
4003008 E bardhë 8 Kg 3,5 m²/kg
4003020 E bardhë 20 Kg

3,5 m²/kg

Përdorimi: Bitex Fassadenfarbe është ngjyrë dispersive e kualitetit më të lartë për përdorim të jashtëm. Është e qëndrueshme ndaj ndryshimeve atmosferike, hidrofobe, difuzive dhe ka aromë të lehtë. Ofron mbrojtje të mirë kundër agjentëve të dëmshëm të ajrit (CO2, SO2 etj.), ka veti fungicide dhe algicide, e qëndrueshme ndaj rrezeve ultraviolete.

Sipërfaqja: që lyhet duhet të jëtë e terur dhe e pastër. Në të kundërtën duhet të lahet ose të pastrohet me brushë. Sipërfaqet që kanë aftësi thithëse duhet së pari lyhen me Bi Color bazë.

Përpunimi: Bitex Fassadenfarbe mund të t'hollohet me ujë më së shumti me 10%. Para përdorimit duhet të përzihet mirë.

Mund të lyhet me brushë ose me cilindër. Nuk bënë të aplikohet në temperatura më të larta se 5°C.

Mjetet e punës duhet të pastrohen me ujë menjëher pas përdorimit.

Ruajtja: Në vend të ftohtë por pa ngrica.

Llojet e ngjyrave

Impressum

Bitex SH.P.K. bën prodhimin e ngjyrës disperzive, llaçit dhe bazave, e pajisur me teknologji moderne dhe laborator për analiza. Prodhimi udhëhiqet dhe kontrollohet nga Eksperti gjerman. Është shoqëri aksionare, pronësi e përbashkët kosovare-gjermane.  ©2015

BITEX sh.p.k.
Prishtinë/Kosovo
Vragoli 12000 Fushë Kosovë
Tel: +381 38 60 77 70

Fax:+381 38 60 77 80 

Bitex GmbH Deutschland
Bitex GmbH Odenwaldstrasse 7
63762 Großostheim
Phone:+49 6026-99 19 996
Fax: + 49 6026 - 99 19 995

Bashkohu

Bashkohuni me ne në rrjetet sociale dhe përfitoni nga risitë dhe ofertat tona  fantastike

Design by Tickmedia Creative Studio
Prishtina, Kosovo