Fabrika për prodhimin e ngjyrave, llaqeve dhe bazave

Ngjyra

Bitex mix system

Të gjitha produktet e Kompanisë BITEX që kanë Mix-System logo mund të pigmentohen në sistemin e pigmentimit  BITEX me saktësi maksimale në shumë nuanca.

Shiko më shumë

Të dhënat teknike

Raffaelo është sistem dekorativ , për sipërfaqe të brendshme me shkëlqim të lartë . Nuk ka nevojë të aplikohet llazura në fund sepse ajo është e përfshirë në produkt.

  • Mbulueshmëri shumë e mirë
  • Shkëlqim shumë i lartë
  • E gatshme për aplikim
  • Pa materie që avullohen
  • Mund të pigmentohet

Nr. i artikullit Ngjyra KG Shpenzimi
7003002 E Bardhë 2 Kg 2 – 3 m²/kg
7003005 E Bardhë 5 Kg 2 – 3 m²/kg
7003010 E Bardhë 10 Kg 2 – 3 m²/kg

Përdorimi: BITEX - Rafaelo është system dekorativ i
bazuar në akril, për sipërfaqe të brendshme me shkëlqim

Siperfaqja: Duhet të jetë e thatë, e lëmueshme, e pastër dhe e fortë (ndaj terheqjes dhe shtypjes). Siperfaqet thithëse duhet të trajtohen me BITE X-Tiefgrund. Nëse sipërfaqja është e vrazhdë duhet të lëmohet me BITEX – Glet i Brendshëm.

Përpunimi: BITEX – Rafaelo aplikohet me hobëll metalike dhe duhet ta lëmoni sipërfaqen para se të thahet deri sa ta fitoni shkëlqimin e dëshiruar .

Nuk bën të aplikohet në temperature më të ulët se +5°C . Mjetet e punës duhet të pastrohen e me ujë menjëhere
pas perdorimit.

BITEX – Rafaello është në dispozicion në nuanca të
ndryshme .

Ruajtja: Në vend të ftohte, por pa ngrica. 

Llojet e ngjyrave

Impressum

Bitex SH.P.K. bën prodhimin e ngjyrës disperzive, llaçit dhe bazave, e pajisur me teknologji moderne dhe laborator për analiza. Prodhimi udhëhiqet dhe kontrollohet nga Eksperti gjerman. Është shoqëri aksionare, pronësi e përbashkët kosovare-gjermane.  ©2015

BITEX sh.p.k.
Prishtinë/Kosovo
Vragoli 12000 Fushë Kosovë
Tel: +381 38 60 77 70

Fax:+381 38 60 77 80 

Bitex GmbH Deutschland
Bitex GmbH Odenwaldstrasse 7
63762 Großostheim
Phone:+49 6026-99 19 996
Fax: + 49 6026 - 99 19 995

Bashkohu

Bashkohuni me ne në rrjetet sociale dhe përfitoni nga risitë dhe ofertat tona  fantastike

Design by Tickmedia Creative Studio
Prishtina, Kosovo