Fabrika për prodhimin e ngjyrave, llaqeve dhe bazave

Baza

Të dhënat teknike

Materie bazë me grimca shumë të imta për përforcimin e sipërfaqeve thithëse dhe atyre poroze, për mure të brendshme dhe të jashtme. Ngjitet shumë mire edhe në qelq dhe qeramikë. 

  • Ka aftësi të madhe depërtuese
  • Aftësinë thithëse të sipërfaqes e bën të njëtrajtshme
  • Përforcues i mire
  • Hidrofobe
  • I përforcuar me siloxan
  • Mund të t’hollohet me ujë në përpjestim 1:1
  • Pa materie që avullohen

Nr i artikullit Paketimi Shpenzimi
5001001 1 L 5-10 m²/l
5001025 5 L 5-10 m²/l
5001010 10 L 5-10 m²/l

Përdorimi: Bitex Tiefgrund është bazë për brenda dhe për jashtë, veqanërishti përshatshëm për përforcimin dhe balansimin e substrateve minerale poroze thithëse, si dhe substrateve të vjetra por të forta dhe mbajtëse qofshin ato mure të jashtme apo të brendshme.

Sipërfaqja: duhet të jetë e fortë dhe e terur.

Përpunimi: Bitex Tiefgrund mund të t’hollohet me ujë në raportin 1:1, por kujdes të mos krijohet një shtrese e shkëlqyeshme në sipërfaqe. Në rast të siperfaqeve shumë thithëse mund të aplikohet disa here derisa të ngopet substrati. BITEX Tiefgrund mund të aplikohet me rul, me brushe apo me
spray. Nuk bën të aplikohet në temperaturë më të ulët se +5° celzius.

Mjetete punës duhet të pastrohen menjëhere pas përdorimit.

Ruajtja: Në vend të thatë, të ftoftë por pa ngrica.

Llojet e bazave

Impressum

Bitex SH.P.K. bën prodhimin e ngjyrës disperzive, llaçit dhe bazave, e pajisur me teknologji moderne dhe laborator për analiza. Prodhimi udhëhiqet dhe kontrollohet nga Eksperti gjerman. Është shoqëri aksionare, pronësi e përbashkët kosovare-gjermane.  ©2015

BITEX sh.p.k.
Prishtinë/Kosovo
Vragoli 12000 Fushë Kosovë
Tel: +381 38 60 77 70

Fax:+381 38 60 77 80 

Bitex GmbH Deutschland
Bitex GmbH Odenwaldstrasse 7
63762 Großostheim
Phone:+49 6026-99 19 996
Fax: + 49 6026 - 99 19 995

Bashkohu

Bashkohuni me ne në rrjetet sociale dhe përfitoni nga risitë dhe ofertat tona  fantastike

Design by Tickmedia Creative Studio
Prishtina, Kosovo