Fabrika për prodhimin e ngjyrave, llaqeve dhe bazave

Baza

Technical data

Bazë universale, e bardhë, shumë e vrazhdë. Ideale për suvatim me llaç dispersiv, llaç siloksan si dhe llaç mineral.

  • Për mure të brendshme dhe të jashtme
  • E mbushur me kuarc
  • T' hollohet me ujë
  • Mbulueshmëri e mirë
  • Forcë e madhe ngjitëse
Nr. i artikullit KG Shpenzimi
5002004 4 Kg 3.3-5 m²/kg
5002008 8 Kg 3.3-5 m²/kg
5002015 15 KG 3.3-5 m²/kg

Perdorimi: BITEX-GRUNDIERFARBE është bazë speciale për sipërfaqe mbajtëse minerale, sipërfaqe të lëmuara prej betoni, pllaka gipsi dhe sipërfaqe të vjetëruara.

Siperfaqja: duhet të jetë e fortë, e terur dhe e pastër. Sipërfaqet e lyera me ngjyrë që lahet dhe ato gëlqerore duhet më parë të lahen dhe të pastrohen me brushë. Siperfaqet thithëse duhet paraprakisht të trajtohen me bazë për siperfaqe thithëse.

Trajtimi: BITEX-GRUNDIERFARBE mund të t'hollohet deri 10% me ujë. Para përdorimit të përzihet mirë. BITEX-GRUNDIERFARBE mund të aplikohet me cilindër dhe me brushë. Nuk bën të përdoret në temperatura më të ulta se +5°C. Mjetet e punës duhet të pastrohen me ujë menjeherë pas përdorimit.

Ruajtja: në vend të ftohtë por pa ngrica. Mos t'i ekspozohet rrezeve të diellit.

Llojet e bazave

Impressum

Bitex SH.P.K. bën prodhimin e ngjyrës disperzive, llaçit dhe bazave, e pajisur me teknologji moderne dhe laborator për analiza. Prodhimi udhëhiqet dhe kontrollohet nga Eksperti gjerman. Është shoqëri aksionare, pronësi e përbashkët kosovare-gjermane.  ©2015

BITEX sh.p.k.
Prishtinë/Kosovo
Vragoli 12000 Fushë Kosovë
Tel: +381 38 60 77 70

Fax:+381 38 60 77 80 

Bitex GmbH Deutschland
Bitex GmbH Odenwaldstrasse 7
63762 Großostheim
Phone:+49 6026-99 19 996
Fax: + 49 6026 - 99 19 995

Bashkohu

Bashkohuni me ne në rrjetet sociale dhe përfitoni nga risitë dhe ofertat tona  fantastike

Design by Tickmedia Creative Studio
Prishtina, Kosovo