Fabrika për prodhimin e ngjyrave, llaqeve dhe bazave

Baza

Të dhënat teknike

Bazë speciale për sipërfaqe të lëmuara, e bardhë, me forcë të madhe ngjitëse e përshtatshme sidomos për sipërfaqe minerale që do të lyhen me ngjyra dispersive. 

  • Për mure të brendshme dhe të jashtme hidrofobe
  • Difuzive
  • Mbulueshmëri e mire
  • Force e madhe ngjitëse
  • Pa materie që avullohen
Nr i artikullit KG Shpenzimi
5003005 5 Kg 3.3-5 m²/kg
5003010 10 Kg 3.3-5 m²/kg

Pëdorimi: BITEX – Glattgrundfarbe ( Parangjyrë ) është bazë
speciale për sipërfaqe mbajtëse minerale , sipërfaqe të lëmuara
prej betoni , pllaka gjipsi dhe sipërfaqe të vjetruara .

Sipërfaqja: Duhet të jetë e fortë , e terur dhe e pastër .
Sipërfaqet e lyera me ngjyrë që lahet dhe ato gëlqerore duhet
më parë të lahen dhe të pastrohen me brushë
Sipërfaqet thithëse duhet paraprakisht të trajtohen me bazë për
sipërfaqe thithëse .

Përpunimi : BITEX – Glattgrundfarbe mund të t’hollohet deri 10 %
me ujë .

Para përdorimit të përzihet mire. BITEX - Glattgrundfarbe mund të
aplikohet me rul ose brushë. Nuk bën të aplikohet në temperatura
më të ulëta se +5C .

Mjetet e punës duhet të pastrohen me ujë menjëherë pas
përdorimit .

Ruajtja : Në vend të ftohtë por pa ngrica . Mos t’i ekspozohet
rrezeve të diellit

Llojet e bazave

Impressum

Bitex SH.P.K. bën prodhimin e ngjyrës disperzive, llaçit dhe bazave, e pajisur me teknologji moderne dhe laborator për analiza. Prodhimi udhëhiqet dhe kontrollohet nga Eksperti gjerman. Është shoqëri aksionare, pronësi e përbashkët kosovare-gjermane.  ©2015

BITEX sh.p.k.
Prishtinë/Kosovo
Vragoli 12000 Fushë Kosovë
Tel: +381 38 60 77 70

Fax:+381 38 60 77 80 

Bitex GmbH Deutschland
Bitex GmbH Odenwaldstrasse 7
63762 Großostheim
Phone:+49 6026-99 19 996
Fax: + 49 6026 - 99 19 995

Bashkohu

Bashkohuni me ne në rrjetet sociale dhe përfitoni nga risitë dhe ofertat tona  fantastike

Design by Tickmedia Creative Studio
Prishtina, Kosovo