Fabrika për prodhimin e ngjyrave, llaqeve dhe bazave

Baza

Të dhënat teknike

E ngjyrosur me ngjyrë të gjelbër, bazë dhe urë lidhëse speciale për suvatim të sipërfaqeve të lëmuara dhe atyre prej betoni. 

  • Hollohet me ujë
  • Pa materie që avullohen
  • Ka forcë të madhe ngjitëse
  • Rezistente ndaj alkaleve
  • Përmban kuarc
  • Për mure të brendshme dhe të jashtme
Nr i artikullit KG Shpenzimi
5004008 8 Kg 2.5-4 m²/kg
5004015 15 Kg 2.5-4 m²/kg

Përdorimi: BITEX Betonkontakt mund të përdoret si urë
lidhëse dhe si bazë (Grund). Përmirëson ngjitjen mekanike
të llaçit sidomos në sipërfaqe të betonit dhe siguron fortësi
të njëtrajtshme.


Përgatitja: BITEX Betokontakt mund të përdoret në të gjitha
sipërfaqet e forta , të pastra dhe të terura. Sipërfaqja që
duhet lyer me Betonkontakt duhet të jetë pa pluhur dhe pa
mberturina tjera që mund të pengojë ngjitjen.

Në rast përdorimit si urë lidhëse Betonkontakti mund të t’hollohet
me ujë më së shumti 10% varësisht nga sipërfaqja që duhet
lyer, dhe të përzihet mirë. Në rast të përdorimit si bazë
(Grund) mund të t’hollohet në përpjestim 30% me ujë
varësisht prej sipërfaqes, dhe të përzihet mirë.


Ruajtja në depo: në vend të thatë të ftohtë por pa ngrica.
Shpenzimi: 100 – 250 g/m² varësisht nga qëllimi i përdorimit
dhe aftësia thithëse e sipërfaqes.

Llojet e bazave

Impressum

Bitex SH.P.K. bën prodhimin e ngjyrës disperzive, llaçit dhe bazave, e pajisur me teknologji moderne dhe laborator për analiza. Prodhimi udhëhiqet dhe kontrollohet nga Eksperti gjerman. Është shoqëri aksionare, pronësi e përbashkët kosovare-gjermane.  ©2015

BITEX sh.p.k.
Prishtinë/Kosovo
Vragoli 12000 Fushë Kosovë
Tel: +381 38 60 77 70

Fax:+381 38 60 77 80 

Bitex GmbH Deutschland
Bitex GmbH Odenwaldstrasse 7
63762 Großostheim
Phone:+49 6026-99 19 996
Fax: + 49 6026 - 99 19 995

Bashkohu

Bashkohuni me ne në rrjetet sociale dhe përfitoni nga risitë dhe ofertat tona  fantastike

Design by Tickmedia Creative Studio
Prishtina, Kosovo