Fabrika për prodhimin e ngjyrave, llaqeve dhe bazave

Baza

Të dhënat teknike

Shpenzimi varësisht prej t’hollimit dhe aftësisë thithëse të sipërfaqes prej 10g - 100g / m . 

  • Aftësinë thithëse të sipërfaqes e bën të njëtrajtshme
  • Përforcues I mire
  • Hidrofobe
  • I përforcuar me siloxan
  • Mund të t’hollohet me ujë në përpjestim 1:5
  • Paketimi 1l dhe 10 l

Nr i artikullit Paketimi Shpenzimi
5002001 1 L 5-10 m²/l
5002010 10 L 5-10 m²/l

Përdorimil: BITEX EGA-GRUND është parangjyrë për mure të brendshme dhe të jashtme. Eshtë veqanërishtë e përshtatshme për balanslmin e aftësisë thithëse të sipërfaqeve minerale që janë shumë poroze si dhe për përforcimin e sipërfaqeve të vjetra të brendshme apo të jashtme por që janë të forta.

Sipërfaqja: duhet të jetë e terur dhe e fortë.

Përpunimi: BITEX EGA-GRUND mund të t'hollohet me ujë, varësishtë prej aftësisë thithëse të sipërfaqes, deri në masën 1:5. Në sipërfaqe me aftësi të madhe thithëse të thollohet me pak.

BITEX EGA-GRUND mund të aplikohet me brushë apo me rul. Nuk guxon të aplikohet në temperatura më të ulëta se +5°.

Ruatja: Në vend të thatë dhe të ftohtë.
 

Llojet e bazave

Impressum

Bitex SH.P.K. bën prodhimin e ngjyrës disperzive, llaçit dhe bazave, e pajisur me teknologji moderne dhe laborator për analiza. Prodhimi udhëhiqet dhe kontrollohet nga Eksperti gjerman. Është shoqëri aksionare, pronësi e përbashkët kosovare-gjermane.  ©2015

BITEX sh.p.k.
Prishtinë/Kosovo
Vragoli 12000 Fushë Kosovë
Tel: +381 38 60 77 70

Fax:+381 38 60 77 80 

Bitex GmbH Deutschland
Bitex GmbH Odenwaldstrasse 7
63762 Großostheim
Phone:+49 6026-99 19 996
Fax: + 49 6026 - 99 19 995

Bashkohu

Bashkohuni me ne në rrjetet sociale dhe përfitoni nga risitë dhe ofertat tona  fantastike

Design by Tickmedia Creative Studio
Prishtina, Kosovo