Fabrika për prodhimin e ngjyrave, llaqeve dhe bazave

Llaqe

Bitex mix system

Të gjitha produktet e Kompanisë BITEX që kanë Mix-System logo mund të pigmentohen në sistemin e pigmentimit  BITEX me saktësi maksimale në shumë nuanca.

Shiko më shumë

Pershkrimi teknik

  • I gatshëm për aplikim
  • I qëndrueshëm ndaj goditjeve
  • I tretshëm në ujë
  • Pa materie që avullohen
  • I depërtueshëm për avujt e ujit
  • Për mure të brendshme dhe të jashtme
  • Mundësi të shumta të kombinimit të gurëve

Artikulli Madhësia e kokrrave (mm) KG Shpenzimi
8100025 1.5 - 1.8 mm 20 Kg 3.5 – 4.0 kg / m²

Përdorimi: BITEX Terraplast është liaç dekorativ i qëndrueshëm për mure të brendshme dhe të jashtme. Është shumë I përshtatshëm për mure që u nënshtrohen ndikimeve të ndryshme fizike si dhe klimatike.

Sipërfaqja: duhet të jetë e pastër, e fortë dhe e terur. Ajo duhet të kontrollohet dhe nëse ka nevojë të përforcohet me Bitex-Tiefgrund.

Përpunimi: BITEX Terraplast mund të t' hollohet me ujë më së shumti deri në 2% deri sa të arrihet konzistence e dëshirueshme. Shtrirja bëhet e njëtrajtshme më rrafshuese (obëll) të metaltë me trashësi 50% më të madhe se madhësia e kokrrës. Nuk duhet të punohet në temperature më të ulëta se 5°C.

Shpenzimi: mesatarisht 3.5-4.0 kg/m2. Shpenzimi i saktë mund të konstatohet vetëm në objekt.

Ruajtja: Në vend të terur të ftohtë por pa ngrica. Kantat e hapura duhet të mbyllen mire.

Kujdes: Meqenëse BITEX Terraplast përmban granulate natyrore është e mundur që të ketë shmangje të vogla nga ngjyra standarde.

Prandaj sipërfaqja e një objekti duhet të lyhet me material të të njetës seri të prodhimit.

Kantat e serive të ndryshme nëse përdoren në një sipërfaqe duhet më parë të përzihen së bashku.

Në rast të shirave të rrëmbyeshëm apo të lagështisë së madhe të ajrit është e mundur që BITEX Terraplast të marrë ngjyrën sikur të qumështit por kjo largohet pas terjes prandaj nuk është arsye për reklamacion.

Shembuj të Teraplastit dekorativ 

Llojet e llaqeve

Impressum

Bitex SH.P.K. bën prodhimin e ngjyrës disperzive, llaçit dhe bazave, e pajisur me teknologji moderne dhe laborator për analiza. Prodhimi udhëhiqet dhe kontrollohet nga Eksperti gjerman. Është shoqëri aksionare, pronësi e përbashkët kosovare-gjermane.  ©2015

BITEX sh.p.k.
Prishtinë/Kosovo
Vragoli 12000 Fushë Kosovë
Tel: +381 38 60 77 70

Fax:+381 38 60 77 80 

Bitex GmbH Deutschland
Bitex GmbH Odenwaldstrasse 7
63762 Großostheim
Phone:+49 6026-99 19 996
Fax: + 49 6026 - 99 19 995

Bashkohu

Bashkohuni me ne në rrjetet sociale dhe përfitoni nga risitë dhe ofertat tona  fantastike

Design by Tickmedia Creative Studio
Prishtina, Kosovo