Fabrika për prodhimin e ngjyrave, llaqeve dhe bazave

Llaqe

Bitex mix system

Të gjitha produktet e Kompanisë BITEX që kanë Mix-System logo mund të pigmentohen në sistemin e pigmentimit  BITEX me saktësi maksimale në shumë nuanca.

Shiko më shumë

Përshkrimi teknik

Glet i jashtëm për rrafshimin e sipërfaqes , i gatshëm për përdorim .

  • I qëndrueshëm ndaj ndryshimeve klimatike
  • Hidrofob
  • I depërtueshëm për avujt e ujit
  • I lehtë për aplikim
  • Mekanikisht i qëndrueshëm
Nr. i artikullit Madhësia e kokrrave (μm) KG Shpenzimi
7001020 300 μm 20 Kg 1.5 – 1.8 m²/kg

Përdorimi: BITEX – Glet i jashtëm është material i gatshëm nga rrëshira artificial për rrafshimin e mureve dhe tavaneve të jashtme.

Sipërfaqja: Duhet të jetë e thatë, e pastër dhe e fortë. Sipërfaqet me pluhur duhet paraprakisht të pastrohen. Sipërfaqet me aftësi të madhe thithëse duhet trajtuar me BITEX Tiefgrund ose BITEX Ega Grund .

Aplikimi: (Shtrirja) mund të bëhet me shpakëll apo me rrafshuese( hobëll) prej çeliku , në trashësi të shtresës 1 – 3 mm . Varësisht prej sipërfaqes që trajtohet mund të ketë nevojë edhe për disa shtresa, sipërfaqja e trajtuar me glet mund të lëmohet me letër gërryese të vrazhdë .

Temperatura: Duhet të jetë mbi +5ºC e ajrit dhe e sipërfaqes si gjatë punës ashtu edhe gjatë terjes . Koha e terjes (në temperaturë +23ºC dhe lagështi relative 50%) 3-5 orë kurse fortësia e plotë arrihet pas 12 – 48 orë varësisht prej trashësis së shtresës .

Shpenzimi: Përafërsisht 1.2 kg/m² për çdo shtresë me trashësi 1 mm.

Pastrimi i mjeteve të punës bëhet menjëherë pas përfundimit të punës .

Ruajtja: Të ruhet në vend të thatë por pa ngrica 

Llojet e llaqeve

Impressum

Bitex SH.P.K. bën prodhimin e ngjyrës disperzive, llaçit dhe bazave, e pajisur me teknologji moderne dhe laborator për analiza. Prodhimi udhëhiqet dhe kontrollohet nga Eksperti gjerman. Është shoqëri aksionare, pronësi e përbashkët kosovare-gjermane.  ©2015

BITEX sh.p.k.
Prishtinë/Kosovo
Vragoli 12000 Fushë Kosovë
Tel: +381 38 60 77 70

Fax:+381 38 60 77 80 

Bitex GmbH Deutschland
Bitex GmbH Odenwaldstrasse 7
63762 Großostheim
Phone:+49 6026-99 19 996
Fax: + 49 6026 - 99 19 995

Bashkohu

Bashkohuni me ne në rrjetet sociale dhe përfitoni nga risitë dhe ofertat tona  fantastike

Design by Tickmedia Creative Studio
Prishtina, Kosovo