Fabrika për prodhimin e ngjyrave, llaqeve dhe bazave

Llaqe

Bitex mix system

Të gjitha produktet e Kompanisë BITEX që kanë Mix-System logo mund të pigmentohen në sistemin e pigmentimit  BITEX me saktësi maksimale në shumë nuanca.

Shiko më shumë

Përshkrimi teknik

Glet i brendshëm për rrafshimin e sipërfaqes , i gatshëm për përdorim . 

  • Për mure të brendshme
  • I depërtueshëm për avujt e ujit
  • Pa materie që avullohen
  • I gatshëm për aplikim
  • I lehtë për aplikim
  • Rrrafshues shumë i mirë 
Nr. i artikullit Madhësia e kokrrave (μm) KG Shpenzimi
7002020 60 μm 20 Kg 2 m²/kg

Përdorimi: Bitex- Glet i brendshëm është material gatshëm nga rrëshira artificiale për rrafshimin e mureve dhe tavaneve të brendshme.

Sipërfaqja: duhet të jetë e fortë, e terur dhe e pastër. Sipërfaqët me pluhur duhet paraprakisht të pastrohen .Sipërfaqët me aftësi të madhe thithëse duhet trajtuar me Bitex-Tiefgrund ose Bitex-Ega Grund.

Aplikimi: (shtrirja) mund të bëhet me shpakëll apo me rrafshuese (hobëll) prej çeliku, në trashësi të shtresës prej 1 der në 3mm por mund të shtrihet edhe deri në "zero". Varësisht prej sipërfaqes që trajtohet mund të ketë nevojë edhe për disa shtresa, Sipëfagja e trajtuar me glet mund të lëmohet me letër gërryese të imët apo me shpuzë.

Tempratura: duhet të jetë mbi 5°C e ajrit dhe e sipërfaqes si gjatë punës ashtu edhe gjatë terjes. Koha e terjes (në temperaturë 23°C dhe lagështi relative 50%) 3-5 orë kurse fortësia e plotë arrihet pas 12-48 orë varësisht prej trashësisë së shtresës.

Shpenzimi: përafërsisht 1,2 kg/m2 për çdo shtresë me trashësi 1 milimetër. Pastrimi i mjeteve të punës bëhet me ujë menjëherë pas përfundimit të punës.

Ruajtja: në vend të ftohtë, të terur dhe pa ngrica, deri në 6 muaj në kovë të mbyllur.
 

Llojet e llaqeve

Impressum

Bitex SH.P.K. bën prodhimin e ngjyrës disperzive, llaçit dhe bazave, e pajisur me teknologji moderne dhe laborator për analiza. Prodhimi udhëhiqet dhe kontrollohet nga Eksperti gjerman. Është shoqëri aksionare, pronësi e përbashkët kosovare-gjermane.  ©2015

BITEX sh.p.k.
Prishtinë/Kosovo
Vragoli 12000 Fushë Kosovë
Tel: +381 38 60 77 70

Fax:+381 38 60 77 80 

Bitex GmbH Deutschland
Bitex GmbH Odenwaldstrasse 7
63762 Großostheim
Phone:+49 6026-99 19 996
Fax: + 49 6026 - 99 19 995

Bashkohu

Bashkohuni me ne në rrjetet sociale dhe përfitoni nga risitë dhe ofertat tona  fantastike

Design by Tickmedia Creative Studio
Prishtina, Kosovo